Monthly Archives: juli 2015

De PensioenKeten

Published by:

Een paar jaar geleden schreef ik al over perverse signalen in de pensioenketen. Ik hield een presentatie voor de managers van een bedrijf dat recent door een private equity bedrijf was opgekocht. Ik hield ze voor hoe ze zelf meebetaalden aan hun eigen ontslag en het uitkleden van hun rechten. Door.. pensioenpremie te betalen. Immers: zij legden hun premie in, het pensioenfonds liet het beleggen door een specialist, die specialist stopte het in een private equity, omdat die zo’n lekker rendement draaiden door bedrijven op te kopen en leeg te knijpen. Die managers werden erg boos, eerst op mij, toen op het gegeven.
Ondertussen is het 2015. Omroep Max draagt een steentje bij aan de bewustwording met een serie documentaires onder de titel Zwarte Zwanen. Kijk de tweede aflevering hier. Misschien niet altijd even genuanceerd, wel alarmerend. Veel is er nog niet verbeterd, maar er worden wel degelijk stappen gezet, door KetenKrakers vanuit universiteiten, consumentenorganisaties en actieve werknemers.

Uit de TrendRede 2011, uitgesproken in november 2010:

Schermafbeelding 2015-07-15 om 17.13.10